köpvillkor

Allmänt 

Samtliga priser inkluderar vid försäljningstillfället gällande mervärdesskatt, för närvarande 25%.  Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Frakt tillkommer på alla priser om inte annat anges.  För att genomföra ett köp på deshabels.com krävs det att du är över 18 år. Är du under 18 år krävs enligt Föräldrabalken målsmans medgivande. Genom beställning på deshabels.com godkänner du de vid tiden publicerade villkor som anges nedan och intygar att de uppgifter du lämnar om dig själv är korrekta.

Med benämningarna vi, våra, vårt och oss nedan avses De Shabels Cosmetics AB. 

Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till support@deshabels.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

 

Företagsinformation:

De Shabels Cosmetics AB 

Strandvägen 15

Ort: 114 56 Stockholm 

E-mail: support@deshabels.se

Organisationsnummer: 559386-8937

Tvister och tillämplig lagstiftning 

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag. 

 

Ansvarsbegränsning 

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. 

Beställning 

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du uppgifter om dina produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är det något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta vår kundtjänst på support@deshabels.se. 

Betalleverantör

De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Shopify, Klarna betalningsmetoder och QuickPay.

Klarna Betalningsmetoder 

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna: 

Sverige: Betala inom 30 dagar: Betalningstid är 30 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 30 dagar finner du här

Övriga marknader där Klarna är tillgängligt: Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här. 

Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst.  

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy. 

 

Ej uthämtade paket 

Du måste uppge giltig och korrekt leveransinformation. Om De Shabels Cosmetics AB får tillbaka ett paket som skickats till fel adress eller inte hämtats ut är det upp till dig att betala ny frakt. För beställningar som inte hämtas ut debiterar vi en avgift på 250 SEK. 

  

Kampanjer 

Det går inte att kombinera eventuella rabattkoder med övriga kampanjer eller erbjudanden, om inget annat anges. 

 

Leverans 

Våra normala leveranstider är 2-4 arbetsdagar beroende på valt fraktalternativ. Beställningar lagda på helger skickas tidigast måndagen efter. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ber vi dig kontakta vår kundtjänst support@deshabels.se. 

Integritetspolicy för Dé Shabéls Cosmetics

Din personliga integritet är viktig för De Shabels Cosmetics AB. I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation. 

För att summera, behandlar vi dina personuppgifter: 

 • I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din order. 
 • För att ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online och offline. 
 • För att kommunicera med dig och besvara dina frågor. 
 • För att fråga dig om Dé Shabéls och din upplevelse av oss. 
 • För att påminna dig om en övergiven ”shoppingkorg”. 
 • För att skapa och underhålla ett kundkonto. 
 • För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt). 

Du har flera rättigheter enligt dataskyddslagen. Till exempel har du alltid rätt att invända mot marknadsföring. Du kan också läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter – vilka rättigheter du har. 

Vill du veta mer? Läs gärna våra detaljerade förklaringar nedan. Där kan du läsa om vi behandlar dina personuppgifter. 

 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter? 

De Shabels Cosmetics AB (”Dé Shabéls”), med organisationsnummer 559386-8937 är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Notera att våra leverantörer av betalningslösningar, till exempel Klarna, behandlar personuppgifter som de hämtar från vår hemsida vid genomförande av köp och är själva ansvariga för deras behandling. Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på support@deshabels.com. Vår adress är De Shabels Cosmetics AB, Strandvägen 15, 114 56 Stockholm. 

 

Från vem eller var hämtar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss. 

 

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på De Shabels Cosmetics AB. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig i samband med dina köp av våra produkter, samt för att marknadsföra våra produkter gentemot dig. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt: 

 • För att vi försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter. 
 • För att vi ska kunna leverera dina produkter till din hemadress eller utlämningsställe och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med fraktbolag. 
 • För att inhämta och publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantörer som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna. 
 • För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook. 
 • Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster. 

Du kan kontakta oss ifall du vill ha mer detaljerad information om vilka vi delar dina personuppgifter med. 

 

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EEA? 

Dé Shabéls behandlar generellt dina personuppgifter inom EU/EEA men i enskilda fall använder vi leverantörer från länder utanför EU/EEA. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EEA säkerställer De Shabels att det finns en tillräckligt hög skyddsnivå. De Shabels kan komma att överföra dina personuppgifter till USA, till vår nyhetsbrevsleverantör samt våra leverantörer som tillhandahåller tjänster för att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt. Kontakta oss ifall du har några frågor om hur vi delar dina personuppgifter. 

 

Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter? 

Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer nedan. 

 

Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling 

Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning. Läs mer om vad det betyder nedan. I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen. 

 

Rätt till tillgång 

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av personuppgifterna som vi behandlar. 

 

Rätt till rättelse 

Du har rätt att få rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. 

 

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”) och begränsning av behandling 

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att De Shabels begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas. 

 

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 

Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten. Denna rätt påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder. 

 

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att fråga oss att överföra vissa av dina personuppgifter som vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet). I denna rätt tillämpas personuppgifter du har försett oss med i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart och kompatibelt format ifall: 

 • Behandlingen är baserad på samtycke eller ett kontrakt; och 
 • Behandlingen utförs automatiskt 

När du utövar din rättighet till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifter överförda direkt från De Shabels till en annan dataansvarig. 

 

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt angående hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. I tabellen kan du läsa mer detaljerad information om varför vi behandlar dina personuppgifter (syften med behandlingen), vilka personuppgifter vi behandlar, vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter och hur länge vi behandlar dina personuppgifter för varje syfte. 

 

Behandling som krävs för genomförande av köp och avtal, etc. 

För att vi ska kunna genomföra ditt köp, till exempel leverera produkten, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att följa lagstadgar eller andra krav, som till exempel bokföringslagens krav att spara uppgifter samt konsumentskyddslagar. Om du inte förser oss med personuppgifter för dessa syften kommer vi inte kunna genomföra ditt köp hos oss. Vänligen notera att även våra leverantörer av betalningslösningar behandlar dina personuppgifter för att administrera betalningen för din order. Våra leverantörer av betalningslösningar är oberoende ansvariga för sådan behandling. Vissa av våra leverantörer av betalningslösningar tillåter dig att välja ett enklare sätt att genomföra köp genom att automatiskt fylla i dina personuppgifter eller bli ihågkommen på din enhet. 

 

HUR HAR VI BEDÖMT INTRESSEAVVÄGNINGEN NÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER ÄR VÅRT BERÄTTIGADE INTRESSE? 

För vissa ändamål behandlar De Shabels Cosmetics AB dina personuppgifter och förlitar oss på vårt berättigade intresse som rättslig grund för behandlingen. Vid bedömning av den rättsliga grunden förlitar vi oss på ett intresseavvägningstest genom vilket vi har fastställt att våra legitima intressen för behandlingen väger tyngre än ditt intresse och din grundläggande rättighet att inte få dina personuppgifter behandlade. Vi har angivit vårt berättigade intresse i tabellerna ovan. Vänligen kontakta oss ifall du vill läsa mer om hur vi har gjort detta test. Våra kontaktuppgifter anges i början av denna integritetspolicy. 

 

Denna integritetspolicy uppdaterades av De Shabels Cosmetics AB den 14/10 2022. 

 

Priser 

Alla priser på hemsidan anges i SEK och är inklusive moms (om inget annat anges eller valts av användaren). Vi reserverar oss för prisändringar beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset. 

 

Produktinformation 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt. 

 

Skada 

I fall av trasig eller öppnad kartong vid leverans, kontakta ditt utlämningsställe direkt när du hämtar ut paketet. De har färdiga blanketter för skadeanmälan. 

 

Tvist 

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

 • Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
 • Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

 

Utanför EU 

När vi börjar leverera utanför EU är eventuell införselmoms och tullavgift är upp till dig att betala. 

 

Utebliven orderbekräftelse 

På grund av tekniskt fel eller andra omständigheter bortom De Shabels kontroll kan din orderbekräftelse bli sen eller helt utebli. Om din orderbekräftelse dröjer mer än 30 minuter ber vi dig kontakta vår kundtjänst. 

 

Ändring av villkor 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med beställning eller besök på webbplatsen. 

 

Reklamation 

Vi följer Konsumentverkets rekommendationer för e-handel. Kundtjänst måste alltid kontaktas via vårt kontaktformulär, e-post (support@deshabels.com) inom skälig tid. För mer information se nedan. Reklamationen måste göras via vårt kontaktformulär. Reklamation av trasig produkt ska ske inom skälig tid efter det att felet har upptäckts, dock senast inom 1 år från köptillfället. Observera att den trasiga produkten samt emballaget måste sparas tills dess att ärendet är löst. Om varan ej finns i lager eller har utgått så kontaktar vi dig innan vidare hantering. Vi hanterar reklamationsärenden normalt sett inom 3-14 arbetsdagar. Vid godkänd reklamation av köp så återbetalar vi summan för din beställning inom 30 dagar. 

 

Undantag från ångerrätt 

Produkten måste vara obruten och oanvänd men enligt lag har du rätt att säkerställa dess egenskaper och funktioner. Vid nyttjande av ångerrätten har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag i de fall då varan hanterats i större omfattning än nödvändigt. Värdeminskning bedöms från fall till fall. Öppnade och/eller använda makeup produkter återtas inte på grund utav hälso- och hygienskäl. Vid godkänd hävning av köp så återbetalar vi summan för din beställning inom 21 dagar. 

 

Ångerrätt 

Vid köp av produkter på deshabels.com har du som kund 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt. Du är ansvarig för att kontrollera att leveransen och produkterna är oskadda i samband med mottagande av paketet. Om du som kund inte hämtar ut ditt paket hos utlämningsstället/ombudet, går det i retur och du debiteras 250 SEK.

Du har 14 dagars öppet köp från det att du mottagit paketet, förutsatt att produkten returneras oanvänd i oskadad originalförpackning och i de fall där varan är plomberad skall denna vara obruten. Du kan då välja om du vill byta till en annan produkt eller få tillbaka pengarna. Om du önskar att göra ett byte, kontakta vår kundtjänst innan du skickar in retur. Vid retur eller byte betalar du själv returkostnaden. Märk returen tydligt med De Shabels Cosmetics AB och ditt ordernummer och skicka paketet till: 

Brizo AB (Dé Shabéls), c/o Ztorage

Mätarvägen 43, 196 37 Kungsängen, Sverige

Vid nyttjande av din ångerrätt:
 • Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss support@deshabels.se I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.
 • Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.
 • Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.
 • På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Vill du ha ett standardformulär för utövande av ångerrätten finns det att ta del av på konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se 

Returhanteringen tar ca 1-3 veckor. Tänk på att spara kvittot på din retur och skicka spårbart så att vi kan ersätta dig för returen även i de fall paketet försvinner under leveransen.

Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Läs om cookies.